Θέλω Καθαρές Θάλασσες και Ακτές
Βοηθήστε το Γλάρο της HELMEPA να καθαρίσει θάλασσες και ακτές από τα απορρίμματα.

 

Recycle City
Πραγματοποίησε επίσκεψη στην πόλη της ανακύκλωσης για να ανακαλύψεις πώς οι κάτοικοί της, ανακυκλώνουν, μειώνουν και  επαναχρησιμοποιούν τα απορρίμματά τους.

   
 
 
Αθήνα,