Εμβαθύνοντας
Anna Maersk
Το MV Kapadokia

Η Αυστραλιανή Αρχή για την Ασφάλεια στη Ναυσιπλοΐα (AMSA) στη Καμπέρα είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή κανονισμών που εξασφαλίζουν ότι τα πλοία που επισκέπτονται τα λιμάνια της Αυστραλίας είναι ασφαλή και δεν κινδυνεύουν να προκαλέσουν ρύπανση. Το πώς η ΑMSA εξασφαλίζει τα παραπάνω μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα www.amsa.gov.au και συγκεκριμένα στις παραγράφους για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Οι κανονισμοί για την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος που εφαρμόζονται από την AMSA αρχικά συμφωνούνται σε διεθνές επίπεδο από το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό- ΙΜΟ. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.imo.org. Ο IMO αποτελεί το τεχνικό σώμα των Ηνωμένων Εθνών, υπεύθυνο για την ασφάλεια στη ναυσιπλοΐα και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

Διαβάστε τις παραγράφους για την Ασφάλεια και το Περιβάλλον.

Η Ένωση Εφοπλιστών της Αυστραλίας (ASA) παρέχει επίσης πληροφορίες για το τι κάνει η ναυτιλία για να μειώσει τη ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβάνοντας τη χρήση διπλών τοιχωμάτων στα δεξαμενόπλοια, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τη χρήση μη τοξικών αντιδιαβρωτικών μπογιών. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.asa.com.au και συγκεκριμένα τις παραγράφους για την Υγεία και το Περιβάλλον.