Ενεργειακά αποδοτικές μεταφορές
Anna Maersk
Το Enna Maersk (Copyright © Jan Svendsen)

Τα εμπορεύματα μεταφέρονται με πλοία, τρένα και φορτηγά οχήματα διανύοντας μεγάλες αποστάσεις σε όλη την Αυστραλία. Ένα από τα παραπάνω μέσα μεταφοράς είναι πιο φιλικό στο περιβάλλον από ό,τι τα υπόλοιπα.

Όσον αφορά στη μεταφορά εμπορευμάτων με την εκπομπή όσο το δυνατόν μικρότερων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου, τα πλοία κρατούν την πρώτη θέση. Ενώ τα πλοία μεταφέρουν τα φορτία εκείνα που διασχίζουν τις μεγαλύτερες αποστάσεις στην Αυστραλία, παράγουν μόνο το 9,6% των αερίων του θερμοκηπίου. Οι οδικές μεταφορές παράγουν μεγάλες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα πλοία. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα πλοία έχουν αρχίσει να μειώνονται σε σχέση με τις εκπομπές από τα οχήματα που ολοένα και αυξάνονται.

Τα νέα πλοία είναι περίπου 30% πιο αποδοτικά σε καύσιμα σε σχέση με τα παλιά. Οι μηχανές των παλιότερων πλοίων μπορούν να τροποποιηθούν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξοικονομούν το 20% των καυσίμων τους. Έτσι λοιπόν στο μέλλον τα πλοία θα παράγουν ακόμα μικρότερες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου.

Τα πλοία δένουν στα λιμάνια μόνο για όσο χρειάζεται να φορτώσουν και να εκφορτώσουν εμπορεύματα. Περνούν τον περισσότερο χρόνο τους ταξιδεύοντας στη θάλασσα και δεν έχουν ανάγκη από αυτοκινητόδρομους ή σιδηρόδρομους που απαιτούν διαρκή συντήρηση!

Επομένως για μεγάλες διαδρομές η καλύτερη λύση είναι η μεταφορά των εμπορευμάτων με φορτηγά πλοία και ακολουθεί η μεταφορά με τρένα.

Τα τοιχώματα των πλοίων πρέπει να διατηρούνται καθαρά από στρείδια και άλλους οργανισμούς που προσκολλούνται πάνω τους, δημιουργώντας αντίσταση στην πλεύση τους και έχοντας ως αποτέλεσμα την κατανάλωση επιπλέον καυσίμων.

Για να εξασφαλιστεί ότι τα τοιχώματα των πλοίων παραμένουν καθαρά, τα τμήματα των τοιχωμάτων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού βάφονται με ειδικές αντιδιαβρωτικές μπογιές.