Εμβαθύνοντας

Η ιστοσελίδα www.reeffutures.org δημιουργήθηκε από το Κέντρο Ερευνών για τα Κοράλλια CRC, το Θαλάσσιο Ινστιτούτο Επιστημών της Αυστραλίας και την Κυβέρνηση της Κοινοπολιτείας. Η αρχική σελίδα περιλαμβάνει έναν αριθμό εικονιδίων που αντιπροσωπεύουν τα πιο σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοραλλιογενείς ύφαλοι κατά μήκος του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου. Ένα τέτοιο εικονίδιο αφορά τη λεύκανση των κοραλλιών και τις κλιματικές αλλαγές. Το εικονίδιο αυτό θα σας οδηγήσει σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κατάλογο επιλογής. Κάποια από τα αρχεία και τις δραστηριότητες (με λεπτομερείς χάρτες)στις σελίδες αυτές, είναι μεγάλου μεγέθους. Ίσως χρειαστεί να εξερευνήσετε τις σελίδες αυτές πιο άνετα στο σπίτι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον προσομοιωτή και να ανακαλύψετε αν οι ύφαλοι είναι πιο ευάλωτοι κοντά στην ακτή ή στο εξωτερικό μέρος των υφάλων.

Το Κέντρο Έρευνας Κοραλλιών CRC, επιθεωρεί πολλούς τρόπους προστασίας των κοραλλιών του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου. Στις έρευνές του συμπεριλαμβάνεται και η λεύκανση των κοραλλιών που προέρχεται από τις κλιματικές αλλαγές. Τώρα που καταλάβατε τα βασικά για τους κοραλλιογενείς υφάλους, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τις έρευνες που διεξάγονται από τους επιστήμονες. Η διεύθυνση τους στο διαδίκτυο είναι www.reef.crc.org.au

www.reefed.edu.au

Μια άλλη ιστοσελίδα που μπορείτε να επισκεφτείτε είναι www.reefed.edu.au