Άλλες δυσάρεστες εκπλήξεις
reef bleaching aftermath
Επιπτώσεις της λεύκανσης των κοραλλιών

  1. Ένα μέρος του διοξειδίου του άνθρακα απορροφάται από τη θάλασσα. Αυτό μειώνει τα ποσοστά διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και επιβραδύνει τις κλιματικές αλλαγές. Υπάρχει όμως και ένα μειονέκτημα. Το διοξείδιο του άνθρακα στο νερό παράγει ένα ασθενές οξύ. Πειράματα έχουν αποδείξει ότι όταν το θαλασσινό νερό γίνεται πιο όξινο, η δομή του κοραλλιογενούς υφάλου αρχίζει να αποδυναμώνεται. Μέσα σε μια πιο όξινη θάλασσα, θα αρχίσουν οι κοραλλιογενείς ύφαλοι να καταστρέφονται;

  1. Το ποσοστό οξυγόνου που υπάρχει στο νερό μειώνεται σε υψηλότερες θερμοκρασίες. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στους κοραλλιογενείς υφάλους;
  2. Χωρίς τους κοραλλιογενείς υφάλους, δε θα υπάρχει βιότοπος για χιλιάδες άλλους οργανισμούς που εξαρτώνται ολοκληρωτικά από το οικοσύστημα αυτό.