Θερμότερες Θάλασσες

Το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα που παράγονται κάθε χρόνο παραμένει στην ατμόσφαιρα και το μεθάνιο χρειάζεται περίπου 100 χρόνια για να διασπαστεί. Τα αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα αυξάνονται ραγδαία καθώς καίμε ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες ορυκτών καυσίμων.

Η αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα, μπορεί να προκαλέσει και αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας. Γνωρίζουμε ότι ο καιρός παρουσιάζει διακυμάνσεις κάθε χρόνο σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη μας. Αλλά, μπορεί να βιώνουμε ήδη τα πρώτα σημάδια των κλιματικών αλλαγών. Μία αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας μικρότερη των δύο βαθμών, για λιγότερο από μια εβδομάδα, είναι ικανή να ξεκινήσει τη διαδικασία της λεύκανσης των κοραλλιών.

Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος το 1998 και το 2002, παρουσίασε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, που προκάλεσαν την έντονη λεύκανση των κοραλλιών σε πολλούς υφάλους. Οι περισσότερες περιοχές στον κόσμο που έχουν κοραλλιογενείς υφάλους παρουσιάζουν επίσης μεγάλες απώλειες εξαιτίας της λεύκανσης των κοραλλιών. Εάν οι θερμοκρασίες συνεχίσουν να αυξάνονται, το μέλλον των κοραλλιογενών υφάλων προβλέπεται πολύ αβέβαιο. Ορισμένοι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι η σημερινή λεύκανση των κοραλλιών οφείλεται σε φυσικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας της θάλασσας, με τον ίδιο τρόπο που μεταβάλλεται και ο καιρός από τον ένα χρόνο στον άλλο. Ακόμα και εάν ισχύει αυτό, οι μελλοντικές κλιματικές αλλαγές θα καταστρέψουν τους κοραλλιογενείς υφάλους.

Happy Earth

Χαρούμενη Γη

illustration cross-section of a polyp

Λυπημένη Γη