Τα αέρια του θερμοκηπίου και οι κλιματικές αλλαγές

Η ατμόσφαιρα περιλαμβάνει κυρίως ένα μίγμα αζώτου (περίπου 70%) και οξυγόνου (περίπου 30%). Και τα δυο αυτά αέρια αποθηκεύουν μόνο μικρές ποσότητες θερμότητας από τον ήλιο.

Υπάρχουν μικρότερες ποσότητες άλλων αερίων στην ατμόσφαιρα όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο. Και τα δυο αέρια αυτά αποθηκεύουν πολύ περισσότερη θερμότητα σε σχέση με το οξυγόνο και το άζωτο. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εποχής των παγετώνων υπήρχε λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και το κλίμα σε όλον τον κόσμο ήταν πιο ψυχρό, επιτρέποντας σε τεράστιους παγετώνες να καλύψουν την Ευρώπη, τη Βόρια Αμερική και την Βόρεια Ασία.

Σκεφτείτε πόσο μεγάλη είναι η Γη και η ατμόσφαιρά της. Οι άνθρωποι έχουν κάψει τεράστιες ποσότητες ορυκτών καυσίμων, έχουν κόψει άπειρα δέντρα και με αυτόν τον τρόπο έχουν απελευθερώσει ακόμα περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου. Οι επιπλέον ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, μεθανίου και άλλων αερίων επηρεάζουν το κλίμα της Γης. Μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα προέρχονται από τις ακόλουθες δραστηριότητες :

  • Την καύση πετρελαίου και βενζίνης για τις μεταφορές.
  • Την καύση άνθρακα για την παραγωγή ηλεκτρισμού.
  • Την αποψίλωση των δασών και την καύση των δέντρων.

chemical elements

Χημικά Στοιχεία

Μεγάλες ποσότητες άλλων αερίων του θερμοκηπίου προέρχονται από τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Επιπλέον ποσότητες μεθανίου παράγονται από αγελάδες και πρόβατα που αερίζονται, σκουπίδια που αποσυντίθενται και τις διαρροές πηγών φυσικού αερίου.
  • Αέρια σε φιάλες με προωθητικά, ψυγεία, κλιματιστικά, και κάποιους πυροσβεστήρες.

Οι κλιματικές αλλαγές μπορεί να επηρεάσουν εσάς αλλά και το περιβάλλον με απρόβλεπτους τρόπους.