Ο θάνατος των πολύποδων των κοραλλιών
Death of Coral due to Coral Bleaching
Θάνατος των κοραλλιών

Οι ζωοξανθέλες αρχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την υγεία τους μόλις σε μερικές μέρες από την αύξηση της θερμοκρασίας του θαλασσινού νερού. Αυτή η αύξηση μπορεί να είναι 1 ή 2 βαθμοί πάνω από το μέγιστο όριο ανεκτικότητάς τους. Πιστεύεται ότι με τις διαδικασίες παραγωγής τροφής των ζωοξανθελών ξεκινά και η παραγωγή χημικών (ελεύθερες ρίζες οξυγόνου) τα οποία είναι δηλητηριώδη για τον πολύποδα.

Προφανώς ο πολύποδας των κοραλλιών γνωρίζει καλά πότε μια φιλία πρέπει να λάβει τέλος, έτσι ώστε ο πολύποδας να αποβάλει τις ζωοξανθέλες πίσω στη θάλασσα. Αν η θερμοκρασία παραμείνει υψηλή για 4 εβδομάδες περίπου, ο πολύποδας θα χάσει όλα τα αποθέματά του σε ζωοξανθέλες και θα πεθάνει. Διαφορετικά ο πολύποδας των κοραλλιών θα αναρρώσει σιγά σιγά. Μπορεί όμως να χρειαστούν πολλά χρόνια, για να επανέλθει στην αρχική του κατάσταση.

Αν οι περιβαλλοντικές συνθήκες του θαλασσινού νερού είναι ιδανικές για την ανάπτυξη κοραλλιών, νέες αποικίες πολυπόδων των κοραλλιών θα εγκατασταθούν ξανά σε έναν κατεστραμμένο ύφαλο. Αλλά αν το θαλασσινό νερό αντιμετωπίζει προβλήματα όπως αυξημένη περιεκτικότητα σε ιζήματα ή θρεπτικά συστατικά κτλ, τότε είναι δύσκολο έως και αδύνατο για τον ύφαλο να επαναδομηθεί.