Κεφάλαιο 2 - Λεύκανση των Κοραλλιών
Death of Coral due to Coral Bleaching
Καταστροφή του υφάλου από τη λεύκανση των κοραλλιών

Αναπάντεχα ένα καλοκαίρι, μεγάλα τμήματα του Μεγάλου Κοραλλιογενούς Υφάλου άρχισαν να λευκαίνουν. Με προσεκτική παρατήρηση διαπιστώθηκε ότι οι πολύποδες των κοραλλιών είχαν χάσει τα χρώματά τους. Μετά από μερικές εβδομάδες σε ορισμένες περιοχές οι πολύποδες των κοραλλιών πέθαναν, αφήνοντας εκτεθειμένο το λευκό σκελετό τους από ασβεστόλιθο. Σε άλλες περιοχές χρειάστηκαν χρόνια για να επανέλθουν οι ύφαλοι στην κανονική τους μορφή. Τι συνέβαινε;